Privacy

Slobbe Meat Trading B.V. verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, contacten en overige relaties, hierna te noemen klanten. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. Hieronder leggen we uit waarom en op welke manier we de persoonsgegevens verwerken. Voor alle privacy gerelateerde vragen kunnen klanten contact opnemen met info@slobbemeattrading.nl

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
* NAW gegevens;
* Telefoonnummer;
* Emailadres;
* Betaalgegevens;
* Gegevens over afspraken en contracten;
* Beperkt surfgedrag (cookies);
Voor onze relaties verrichten wij diensten waarbij wij veelal toegang hebben tot alle gegevens, waaronder ook privacy gegevens. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan externe partijen anders dan de relaties waar de gegevens voor verwerkt worden.

Wettelijke verplichtingen
Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat om persoonsgegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst en overige instanties, maar ook voor het voeren van een adequate administratie. In het geval dat het bedrijf wettelijk verplicht is om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst, AIVD, zullen wij hier gehoor aan geven. Daarnaast ook gegevens, die nodig zijn voor het waarborgen van onze veiligheid en die van onze medewerkers en relaties.

Recht op inzage en overdracht
Op verzoek kunnen wij een overzicht van de persoonsgegevens tonen, die wij van de betreffende persoon verwerken. Mochten de gegevens niet correct zijn, dan kunnen deze op verzoek worden aangepast. Wil de persoon deze gegevens overdragen, dan kunnen wij deze gegevens aanleveren aan de gewenste partij.

Vergetelheid
We kunnen de persoonsgegevens op verzoek verwijderen. De gegevens worden dan ons verwijderd, tenzij deze voor administratieve en/of wettelijke eisen noodzakelijk zijn.

Bewaartermijnen
Alle gegevens die wij verwerken, worden indien nodig meegenomen in de backup, welke bewaard worden gedurende de termijn die wettelijk verplicht is en voor de correctie operatie van het bedrijf. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Derde partij
Voor de uitvoering van onze verwerking kunnen wij dienstverleners inschakelen. Het bedrijf zal in dit geval een geheimhoudingsverklaring met deze partij(en) afsluiten.

Cookie statement
Het bedrijf gebruikt cookies op de websites en toepassingen, dit doen wij om de websites/toepassing optimaal te laten functioneren. Hierbij worden sessies, IP-adressen etc. vastgelegd. Deze gegevens worden versleuteld opgeslagen en niet langer bewaart dan de persoon aangeeft of technisch noodzakelijk is. Het bedrijf maakt gebruik van analytische gegevens om het gebruik van websites te onderzoeken. Deze gegevens zijn anonie

Meer weten over ons privacybeleid?
Neem contact met ons op.